Wysokość dodatku energetycznego

Ministerstwo Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wysokość dodatku energetycznego wynosi odpowiednio dla gospodarstwa
domowego:

- prowadzonego przez jedną osobę samotną – 11,37 zł na miesiąc,

- składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł na miesiąc,

- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł na miesiąc.