Wysokość dodatku energetycznego

Ministerstwo Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wysokość dodatku energetycznego wynosi odpowiednio dla gospodarstwa
domowego:

- prowadzonego przez jedną osobę samotną – 11,35 zł na miesiąc,

- składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł na miesiąc,

- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł na miesiąc.