Wysokość dodatku energetycznego

Ministerstwo Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wysokość dodatku energetycznego wynosi odpowiednio dla gospodarstwa
domowego:

- prowadzonego przez jedną osobę samotną – 10,94 zł na miesiąc,

- składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł na miesiąc,

- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł na miesiąc.