Siedziba i kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
Teren Działania: Miasto Kościan

Siedziba ul. Szczepanowskiego 1 

64-000 Kościan
ul. Szczepanowskiego 1
tel. 65 512 06 22 / 65 512 40 48 
fax: 65 512 06 22 wew. 44

Siedziba ul. Bernardyńska 2 

64-000 Kościan
ul. Bernardyńska 2

Dział Zabezpieczenia Społecznego (Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, KDR)
tel. 65 512 10 73 / 669 290 918 

Dział Aktywności Lokalnej

tel. 65 511 44 16 / 669 290 928 (Klub Integracji Społecznej)  
tel. 65 512 06 86 / 669 290 931 (Lokalne Centrum Wolontariatu)
tel. 669 290 955 (Świetica Socjoterapeutyczna) 

  Tłumacz migowy

Godziny otwarcia:  poniedziałek 8:00 – 16:00,   wtorek – piątek 7:00 – 15:00

Kasa czynna: 11:00 - 14:30

Przyjmowanie klientów oraz skarg

Dyrektor i Zastępca Dyrektora przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00
W sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 16:00 po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej.

e-mail: poczta@ops.koscian.pl

Adres skrytki na platformie ePUAP: /opskoscian/Skład_OPS

NIP: 698-13-90-014
REGON: 410198022

 

1.    Kontakt z pracownikami wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu i godziny spotkania. Termin można ustalić telefonicznie z pracownikami działu w którym prowadzona jest sprawa.

2.    Przyjęcie bez ustalenia terminu możliwe jest pod warunkiem wolnych stanowisk obsługi.