Kierownictwo

Sylwia Grupińska – dyrektor OPS
tel. 65 512 06 22 wew. 35

Aleksandra Kostrzewska – z-ca dyrektora OPS
tel. 65 512 06 22 wew. 35

Małgorzata Niemiec – główny księgowy
tel. 65 512 06 22 wew. 23

Paweł Grodziski – kierownik Działu Organizacyjnego
tel. 65 512 06 22 wew. 34

Magdalena Będkowska – kierownik Działu Realizacji Świadczeń
tel. 65 512 06 22 wew. 37

Marek Nowacki - kierownik Działu Aktywności Lokalnej
tel. 669 290 955 

Kinga Piesyk- kierownik Działu Zabezpieczenia Społecznego 
tel. 65 512 10 73