Kierownictwo

Mirosława Lubińska – Dyrektor OPS
tel. 65 512 06 22 wew. 35

Sylwia Grupińska – z-ca Dyrektora OPS
tel. 65 512 06 22 wew. 35

Małgorzata Niemiec – główny księgowy
tel. 65 512 06 22 wew. 23

Paweł Grodziski – kierownik Działu Organizacyjnego
tel. 65 512 06 22 wew. 34

Magdalena Będkowska – kierownik Działu Realizacji Świadczeń
tel. 65 512 06 22 wew. 37

Marta Ruskowiak – kierownik Działu Usług Opiekuńczych
tel. 65 512 06 22 wew. 42

Małgorzata Grobelna – kierownik Domu Dziennego Pobytu
e-mail: ddp@ops.koscian.pl
tel. 65 512 14 35

Jolanta Jarząb – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
e-mail: sds@ops.koscian.pl
tel. 65 512 44 58

Marek Nowacki - kierownik Działu Aktywności Lokalnej
tel. 65 512 75 71