Działy OPS

W skład Ośrodka wchodzą następujące działy, komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne:

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora

3. Główny Księgowy

4. Dział Pomocy Środowiskowej

w skład którego wchodzą sekcje:

     1) Sekcja Organizacji Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni),

     2) Sekcja Asystentów Rodziny,

     3) Zespół Doradztwa Rodzinnego. 

5. Dział Realizacji Świadczeń

w skład którego wchodzą sekcje:

     1) Sekcja Świadczeń Społecznych,

     2) Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,

     3) Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych,

     4) Sekcja Pomocy Materialnej dla Uczniów,

     5) Sekcja Świadczenia Wychowawczego.

6. Dział Usług Opiekuńczych

w skład którego wchodzą sekcje:

  1. Sekcja Usług Opiekuńczych,
  2. Sekcja Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.

7. Dział Organizacyjny

w skład którego wchodzą sekcje:

     1) Sekcja Spraw Pracowniczych,

     2) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza.

8. Dział Aktywności Lokalnej

w skład której wchodzą:

     1) Świetlica Socjoterapeutyczna,

     2) Klub Integracji Społecznej,

     3) Lokalne Centrum Wolontariatu.

9. Dział Ekonomiczno – Finansowy

10. Ośrodki wsparcia:

     1) Środowiskowy Dom Samopomocy,

     2) Dom Dziennego Pobytu.

11. Samodzielne stanowiska

     1) Radca Prawny

     2) Specjalista ds. administracyjnych

Ośrodki wsparcia prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie:

Środowiskowy Dom Samopomocy - czynny poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Dom Dziennego Pobytu - czynny poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00