Działy OPS

W skład Ośrodka wchodzą następujące działy, komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne:

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora

3. Główny Księgowy

4. Dział Pomocy Środowiskowej

w skład którego wchodzą sekcje:

     1) Sekcja Organizacji Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni),

     2) Sekcja Asystentów Rodziny,

     3) Zespół Doradztwa Rodzinnego,

     4) Sekcja Usług Opiekuńczych, Sekcja Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

5. Dział Realizacji Świadczeń

w skład którego wchodzą sekcje:

     1) Sekcja Świadczeń Społecznych,

     2) Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych,

     3) Sekcja Pomocy Materialnej dla Uczniów,

6. Dział Zabezpieczenia Społecznego

7. Dział Organizacyjny

w skład którego wchodzą sekcje:

     1) Sekcja Spraw Pracowniczych,

     2) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza.

8. Dział Aktywności Lokalnej

w skład której wchodzą:

     1) Świetlica Socjoterapeutyczna,

     2) Klub Integracji Społecznej,

     3) Lokalne Centrum Wolontariatu.

9. Dział Ekonomiczno – Finansowy

 

10. Samodzielne stanowiska

     1) Radca Prawny

     2) Specjalista ds. administracyjnych