Sposób realizacji świadczeń, terminy, wypłaty

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego:

  • przyznanie dodatku mieszkaniowego następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku,
  • dodatek mieszkaniowy wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny,
  • ryczałt wnioskodawcy wypłaca sięw terminie od 6 do 10 każdego miesiącaw kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie pokój nr 1 w godz. od 11.00 do 14.30,
  • dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego w terminie od 6 do 10 każdego miesiącaw kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie pokój nr 1 w godz. od 11.00 do 14.30.

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.