Kontakt

Informacje dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 w godzinach:

poniedziałek 8:00 – 16:00 (przyjmowanie wniosków) 8:30 – 15:30
od wtorku do piątku 7:00 – 15:00 (przyjmowanie wniosków) 7:30 – 14:30

pod numerem telefonu 65 512 10 73