Istota świadczeń z FA

Istotą świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest wsparcie i pomoc finansowa dla osób, które na podstawie wyroku sądowego mają ustalone alimenty a osoba zobowiązana nie wywiązywała się z obowiązku alimentacyjnego.