Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
    Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.).
  • Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12 maja 2011r. ze zmianami
    w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana - obowiązuje do grudnia 2016.
  • Uchwała Nr XVIII/202/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana – obowiązuje od 1 stycznia 2017.