Druki - Dodatek Energetyczny

KOMUNIKAT

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zmianami), złożone w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna :

Art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zmianami).