Działania wobec dłużnika alimentacyjnego

Dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba fizyczna, która na mocy tytułu wykonawczego zobowiązana jest do płacenia alimentów i opóźnia się z ich płatnością przez okres dwóch miesięcy.

Postępowanie wobec dłużnika:

 • złożenie przez wierzyciela wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 • przyznanie osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego,


Działania wobec dłużnika prowadzi organ właściwy dłużnika po wszczęciu postępowania przez organ właściwy wierzyciela.

 1. Współpraca organu właściwego dłużnika oraz organu właściwego wierzyciela
  z komornikiem sądowym (obowiązek informacji).
 2. Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie oświadczenia majątkowego.
 3. Zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub jako poszukujący pracy.
 4. Aktywizacja zawodowa.
 5. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (w przypadku odmowy przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, złożenia oświadczenia majątkowego, nie zarejestrowania się w PUP, odmowy przystąpienia do pracy wskazanej przez Starostę).
 6. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy (przed wydaniem decyzji) nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
 7. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo nie alimentacji (gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna).
 8. Wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika wraz z odpisem decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna).
 9. Przekazanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.