Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Kościanie

Celem głównym pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Art. 2

Aktualności

| aktualności

Zmiana godzin pracy

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WYJĄTKOWO DNIA 19 kwietnia 2019 r...

| aktualności

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU...

| aktualności

Zespół Doradztwa Rodzinnego

Harmonogram na II kwartał 2019

| aktualności

Informacja

| aktualności

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Programu FIO na rok 2019

18 grudnia (wtorek) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014- 2020, edycja w roku 2019

Przejdź do archiwum