Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Kościanie

Celem głównym pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Art. 2

Aktualności

| aktualności

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

1 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy o świadczeniu 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

| aktualności

Opieka Wytchnieniowa

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad...

| 500 plus

UWAGA - WAŻNE (Wnioski 500 + oraz 300 +)

„RODZINA 500+” i „DOBRY START”

| aktualności

Zespół Doradztwa Rodzinnego

Harmonogram na III kwartał 2019

| Centrum Wolontariatu

"Nasza Przyszłość - Nasz Wybór"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie (Lokalne Centrum Wolontariatu, Klub Integracji Społecznej) jest partnerem w projekcie "Nasza Przyszłość - Nasz Wybór", który jest realizowany przez Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka".

Przejdź do archiwum