Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Kościanie

Celem głównym pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Art. 2

Aktualności

| Centrum Wolontariatu

"Nasza Przyszłość - Nasz Wybór"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie (Lokalne Centrum Wolontariatu, Klub Integracji Społecznej) jest partnerem w projekcie "Nasza Przyszłość - Nasz Wybór", który jest realizowany przez Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka".

| aktualności

Zmiana godzin pracy

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W PONIEDZIAŁKI

| aktualności

Zmiana godzin pracy

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WYJĄTKOWO DNIA 19 kwietnia 2019 r...

| aktualności

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU...

| aktualności

Zespół Doradztwa Rodzinnego

Harmonogram na II kwartał 2019

Przejdź do archiwum