Kontakt

Informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych można uzyskać w siedzibie Działu Realizacji Świadczeń

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 w godzinach:

w poniedziałek 8.00 – 16.00

od wtorku do środy,piątek 7.00 – 15.00

pod numerem telefonu  (65) 512 06 22 wew. 36