Druki - Świadczenia Rodzinne

Zasiłek rodzinny

Zasiłek pielęgnacyjny

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka

"Stare" świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r.

"Nowe" Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie rodzicielskie

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

 

Do składanego wniosku należy dołączyć POSTANOWIENIE.