Kontakt

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego) można uzyskać w siedzibie Działu Realizacji Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 w godzinach:

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek, środa, piątek 7.00 -15.00

pod numerem telefonu  065 512 06 22 wew. 36