Istota świadczeń rodzinnych

Istotą świadczeń rodzinnych jest wsparcie i pomoc finansowa dla rodzin, znajdujących się w szczególnych sytuacjach. W zdecydowanej większości warunkiem do ich uzyskania jest nie przekraczanie określonego w przepisach kryterium dochodowego.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami,

Okres zasiłkowy na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych trwa od 1 listopada bieżącego roku do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Świadczenia rodzinne podlegają „koordynacji” w związku z powyższym, gdy członek rodziny przebywa poza granicami kraju instytucją właściwą do zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości  16/18 61-713 Poznań, tel. 61 854 1478, Fax 61 854 1479.