Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 r. poz. 833 ze zmianami),
  2. Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. 2020, poz. 374).