Kryterium dochodowe

Prawo do świadczeń uzyskują osoby, których dochód netto w rodzinie nie przekroczył w roku poprzedzającym okres zasiłkowy kwoty 900 zł na osobę.