Koordynacja

W przypadku gdy matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny lub członek rodziny tej osoby przebywają poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie. Zasad tych nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego, lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Wojewoda ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W ramach Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego działa Punkt Obsługi Klienta:

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
pokój nr 018 w budynku „B”
tel. 61 854 14 78, 61 854 10 70

Pracownicy przyjmują klientów w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Dyżur telefoniczny pełniony jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonów:

61 854 14 78,
61 854 10 70.