Kryterium dochodowe

Stypendium szkolne – kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 528,00zł (netto) na osobę w rodzinie.

Zasiłek szkolny – nie jest uzależniony od kryterium dochodowego.