EFS Razem - możemy więcej

Celem projektu było pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców miasta i wyzwalanie inicjatyw lokalnych, poprzez promowanie idei wolontariatu. Grupę docelową stanowiła 50 osobowa grupa wolontariuszy Centrum Wolontariatu.

W ramach projektu utworzono profesjonalne Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy, które jest sercem działań Centrum. Zadaniem biura jest koordynowanie wszystkich działań woluntarystycznych na terenie miasta, prowadzenie ewidencji wolontariuszy oraz bazy ofert pracy. Biuro jest pośrednikiem miedzy instytucjami i osobami potrzebującymi pomocy, a osobami chcącymi tę pomoc świadczyć.

Pierwszym etapem projektu były szkolenia podstawowe dla wolontariuszy, obejmujące w swojej tematyce: definicję i rodzaje wolontariatu, potencjalne miejsca pracy dla wolontariuszy, aspekty prawne oraz motywacje do pracy.

Kolejnym etapem projektu był 2-dniowy wyjazd szkoleniowo – integracyjny do Żerkowa. Grupa młodzieży, składająca się z 30 wolontariuszy doskonaliła swoje umiejętności interpersonalne nakierowane na efektywną i skuteczną pracę. Warsztaty w wymiarze 10 godzin przeprowadził trener Regionalnego Centrum Wolontariatu z Ostrowa Wielkopolskiego.

W ramach promocji projektu został zorganizowano konkurs plastyczno – literacki pt. „Wolontariusz – dobry człowiek”. Konkurs o innowacyjnej tematyce spotkał się z dużym zainteresowaniem, a dzieci i młodzież z kościańskich szkół z entuzjazmem przygotowywała prace literackie i plastyczne. W rezultacie zorganizowano „Koncert Otwartych Serc” prezentujący aktywność laureatów oraz promujący idee Wolontariatu na terenie miasta Kościana. Podczas koncertu swoje talenty wokalne i recytatorskie zaprezentowali sami wolontariusze oraz grono przyjaciół Centrum Wolontariatu.

Ostatnim działaniem projektu było zorganizowanie „Dnia Wolontariusza 2009”, w którym uczestniczyły władze miasta oraz przedstawiciele lokalnej prasy. Wolontariusze z dumą dokonali prezentacji multimedialnej ukazującej ich działalność. Dzieci, którym, na co dzień wolontariusze pomagają, przygotowały na tę okazję specjalny występ wyrażający ich wdzięczność i przywiązanie do wolontariuszy. Atmosfera była bardzo radosna, a zarazem skłaniała do refleksji nad ważną rolą wolontariatu w życiu człowieka.

Działania realizowane przez Centrum Wolontariatu były w Kościanie nowością, a promocja projektu przyczyniła się do umocnienia pozycji Centrum i wzrostu zainteresowania wolontariatem, jako skuteczną formę niesienia pomocy.