Lokalne Centrum Wolontariatu

Do zadań Lokalnego Centrum Wolontariatu należy:

  1. Promowanie idei wolontariatu i aktywizowanie środowiska lokalnego do współpracy w ramach wolontariatu, w różnych obszarach życia społecznego (pomoc społeczna, edukacja, kultura itp.)
  2. Prowadzenie podstawowych szkoleń w zakresie wolontariatu oraz koordynowanych programów,
  3. Prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy oraz współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania nowych ofert pracy,
  4. Prowadzenie Klubu Wolontariusza,
  5. Organizowanie oraz udział w kampaniach społecznych,
  6. Współpraca z pracownikami Ośrodka oraz partnerami zewnętrznymi zainteresowanymi wolontariatem na rzecz pozyskiwania nowych wolontariuszy,
  7. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z potencjalnymi sponsorami
  8. Opracowywanie i koordynowanie programów i projektów na rzecz lokalnej społeczności w celu zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego,
  9. Pozyskiwanie unijnych i krajowych środków na działanie Centrum.
  10. Organizowanie działalności sportowej i kulturalno-oświatowej dla dzieci i młodzieży znajdującej się w niekorzystnym położeniu.