Zimowa Akademia Aktywności

W okresie ferii zimowych od 14 do 25 stycznia 2013 r. Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie we współpracy ze stowarzyszeniem „Człowiek dla Człowieka” realizowało projekt pn. „Zimowa Akademia Aktywności”.

Adresatami projektu była młodzież i dzieci skupione wokół Centrum, dla których zajęcia prowadzone w Klubie Wolontariusza były jedyną formą aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu. Zajęcia okazały się doskonałą alternatywą na nudę zimowych dni, a cel projektu, który zakładał propagowanie kreatywnego, aktywnego i zdrowego sposobu spędzania wolnych dni został osiągnięty.

W Klubie spotykała się 46- osobowa grupa dzieci i młodzieży, a nad ich bezpieczeństwem i różnorodnością zajęć czuwało 31 wolontariuszy. Dzieci czynnie uczestniczyły w zajęciach integracyjnych, plastycznych, warsztatach decupage, warsztatach gafitti, zajęciach sportowych, zajęciach kulinarnych „Poznajemy smaki Europy…”. Niezapomnianych wrażeń dostarczył Kulig z ogniskiem i zabawy na świeżym powietrzu.

W trosce o rozwój kulturalno-estetyczny dzieci zorganizowano wyjazd do kina oraz do Teatru Animacji. Dużym przeżyciem był także doroczny „Bal Karnawałowy”, na który dzieci samodzielnie przygotowały wystrój i który dostarczył im wiele radości.

Zajęcia dla dzieci były bezpłatne dzięki dofinansowaniu z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ze Starostwa Powiatowego w Kościanie, które przekazało środki finansowe na rzecz współorganizatora Programu, stowarzyszenia „Człowiek dla Człowieka” Jak widać na załączonych fotografiach była to bardzo trafna inwestycja- inwestycja w młodego człowieka.