Bawimy się razem - biwak w Boszkowie

Nowatorską formą działania wykazało się Centrum Wolontariatu organizując w czerwcu 2009 roku 3 – dniowy biwak w Boszkowie dla dzieci z rodzin objętych wsparciem wolontariuszy. Biwak został zorganizowany w ramach projektu konkursowego ogłoszonego przez Fundacje „Starszy Brat Starsza Siostra Polska”. Celem projektu było promowanie aktywności wśród wolontariuszy, zachęcenie młodych ludzi do działania na rzecz społeczności lokalnej oraz integracja dzieci i wolontariuszy. Biwak okazał się doskonałą okazją do wzmocnienia więzi emocjonalnych między „rodzeństwem”, a jego wychowawczy i profilaktyczny charakter umożliwiał przekazanie dzieciom wzorców zachowań i postępowania. Dla dzieci mających problemy w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz borykających się z brakiem akceptacji w szkole był doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości.

Podczas biwaku zorganizowano wiele atrakcyjnych form aktywności zarówno umysłowej jak i ruchowej. Odbyły się zajęcia: integracyjne, teatralno – muzyczne, turnieje i mecze sportowe, podchody, kalambury, karaoke. Ważnym punktem biwaku były warsztaty malarskie. Wolontariusz z podopiecznym malowali obraz pod tytułem „Ja i mój Starszy Brat, Starsza Siostra – nasze wspólne wakacje”. Prace wykonane przez parę po powrocie były wystawione w Kościańskim Ośrodku Kultury, gdzie mogła je podziwiać społeczność lokalna Miasta. Była to forma promocji i propagowania idei wolontariatu.