Biwak na Kaszubach

Kontynuując dobre praktyki z lat ubiegłych Centrum Wolontariatu podjęło trud zorganizowania kolejnego biwaku dla dzieci w ramach programu „Starszy Brat Starsza Siostra”. Jednakże takie działania wychodzą poza zakres podstawowych obowiązków Ośrodka, stąd budżet na ich realizację jest ograniczony. Dlatego Centrum Wolontariatu przeprowadziło lokalną akcję sponsoringową, która zakończyła się sukcesem. Dzięki pozyskanym środkom finansowym 58 – osobowa grupa dzieci i młodzieży wyjechała na 5 – dniowy biwak na Kaszuby. Podczas wyjazdu dzieci brały udział w zajęciach wokalnych, tanecznych, sportowych, teatralnych i plastycznych. Niezapomnianym przeżyciem była wycieczka do Gdańska, gdzie po zwiedzeniu muzeum morskiego i starówki, niektóre dzieci po raz pierwszy mogły wykąpać się w morzu. Innowacją podczas biwaku były zajęcia profilaktyczno – edukacyjne prowadzone przez pedagoga – wolontariusza. Tematyka zajęć dostosowana była do wieku dzieci. Młodsi uczestnicy dyskutowali o wpływie pozytywnych i negatywnych form zachowań oraz roli przyjaciela w życiu człowieka, natomiast grupy starsze zajęły się tematyką uzależnień i ich negatywnych skutków. Biwak okazał się doskonałą okazją do ugruntowania dalszej współpracy z podopiecznymi, pozwolił wolontariuszom na zdobycie zaufania i szacunku, co niewątpliwie jest ważne w długofalowej ścieżce pomocy.