Dla Wolontariuszy program Starszy Brat Starsza Siostra

Jest to cykl 5 spotkań przygotowujących wolontariuszy do objęcia mentoringu nad dzieckiem w programie. Obejmuję tematykę z zakresu oddziaływania opiekuńczego, asertywności, komunikacji, sposobów stymulowania jednostki, sposobów i metod opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, radzenia sobie ze stresem, ról i funkcji rodziny oraz psychologii rozwoju dziecka.