Wolontariat w przedszkolu

Program „Wolontariat w Przedszkolu” został stworzony przez Centrum Wolontariatu, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez placówki przedszkolne jako forma wsparcia pracy wychowawców, opiekunów najmłodszych dzieci. Wolontariusze pomagają w czynnościach higienicznych, organizują zabawy, czytają bajki, dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć, spacerów lub wycieczek. Wykazują duże zaangażowanie w przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych. Praca w przedszkolu jest dla wolontariusza bardzo cenna, gdyż zdobywa doświadczenie, które może w przyszłości wykorzystać w życiu osobistym i zawodowym. Wolontariusze to młodzi ludzie pełni pasji i zaangażowania; bezbłędnie wyczuwają to dzieci i stąd chętnie uczestniczą we wspólnych zajęciach. Wielu z wolontariuszy planuje podjęcie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a praca wolontarystyczna daje możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach i ocenie swoich predyspozycji. Innowacyjne formy pracy z dziećmi, wprowadzone w ramach Programu spotkały się z dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony dyrekcji i grona pedagogicznego kościańskich przedszkoli. Wolontariusze są ogromnym wsparciem dla nauczycieli, a w życie przedszkolne dziecka wprowadzą wiele innych ciekawych modeli zachowań, które są intrygujące i pouczające, ale wnoszą też wiele radości i niezwykłych przeżyć.