Szkolenia specjalistyczne

Dzięki środkom finansowym pozyskiwanym w ramach projektów realizowanych przez Centrum, wolontariusze mają możliwość odbycia specjalistycznych szkoleń m.in. kurs na wychowawcę kolonijnego, szkolenie metodą indywidualnych przypadków, kurs pierwszej pomocy. Oferta szkoleniowa dostosowana jest do potrzeb wolontariuszy i otwarta na ich sugestie.