Pogotowie Szkolne

Program „Pogotowie Szkolne” wychodzi naprzeciw dzieciom borykającym się z problemami szkolnymi. Wiele dzieci z kościańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych dotykają kłopoty edukacyjne. W niektórych przypadkach spowodowane jest to trudną sytuacją rodzinną oraz problemami wychowawczymi. Innowacyjność programu polega na wsparciu dziecka nie tylko w sferze edukacyjnej, ale również w sferze społecznej. Wolontariusz poprzez rozmowy stara się dotrzeć do dziecka i zdiagnozować przyczynę problemu. Nie jest to łatwe zadanie i niejednokrotnie wymagana jest pomoc psychologiczna. Centrum Wolontariatu ściśle współpracuje z pedagogami szkolnymi, nauczycielami oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną, dzięki czemu możliwa jest kompleksowa pomoc. Wolontariusze odrabiają z dziećmi lekcje, przygotowują do sprawdzianów, nadrabiają zaległości edukacyjne. Praca ta wymaga dużo cierpliwości i zaangażowania, a rezultaty nie są widoczne od razu. W wielu przypadkach na efekty wspólnej pracy czeka się miesiącami.
Z założenia program zaplanowany został tylko na rok szkolny, jednakże biorąc pod uwagę zapotrzebowanie wynikające ze zgłoszeń rodziców, pedagogów i pracowników socjalnych, uruchomiono „Wakacyjne Pogotowie Szkolne” przygotowujące dzieci, które do tej pory nie współpracowały z Centrum do poprawkowych egzaminów komisyjnych.