Poznajemy uroki zimy - aktywnie i konstruktywnie

W lutym 2011 roku Centrum Wolontariatu po raz pierwszy zorganizowało dla swoich podopiecznych 2 – tygodniowe ferie zimowe. Wsparciem zostało objętych 56 dzieci. Każdego dnia dzieciom zorganizowano czas w ciekawy i aktywny sposób. Odbyły się zajęcia kulinarne połączone z „Dniem poznawania innych kultur”, sportowe, plastyczne, taneczne, muzyczne i teatralne. Zorganizowano też wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz wyjście na kościański basen i lodowisko. Dwa ostatnie dni zarezerwowano na przygotowania do Maskowego Balu Karnawałowego. Dzieci z wolontariuszami przygotowywały ciasta oraz dekorowały salę balową. Atrakcji było, co nie miara. Zajęcia były doskonałą alternatywą na nudę w zimowe przedpołudnia, a także uczyły współpracy w grupie i odpowiedzialności.