Starszy Brat Starsza Siostra

Program „Starszy Brat Starsza Siostra” realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie od 2002 roku jest jednym z tych przedsięwzięć, które wyrastają z odruchu serca. Program był bardzo nowatorską formą pomocy świadczonej w ramach Wolontariatu. Nadal stosowanie niekonwencjonalnych i innowacyjnych metod pracy z dziećmi pozwala na osiąganie wyraźnych efektów w likwidowaniu zaniedbań wychowawczych. Oparty jest na zasadzie mentoringu, który wspiera rozwój osobisty dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci objęte programem pochodzą najczęściej z rodzin dysfunkcyjnych a niejednokrotnie patologicznych. Rodziny w swojej egzystencji borykają się z ubóstwem, wielodzietnością, problemem alkoholowym, przemocą. Dzieci mają trudności w nawiązaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i sprawiają trudności wychowawcze. Wolontariusze poprzez organizowanie im czasu wolnego, indywidualne poświęcenie uwagi starają się ukazać prawidłowe wzorce społeczne, które często nie są widoczne w rodzinnym domu. Wolontariusz – mentor wyciąga rękę do Młodszego Brata czy Siostry, które nieraz przeżywa osamotnienie i brak uwagi najbliższego otoczenia. Młodsi Bracia i Siostry to dzieci, których rozwój emocjonalny i poznawczy wskutek rozmaitych uwarunkowań został zaniedbany. Pojawienie się Starszego Brata jest dla dziecka szansą aby pozostając w centrum uwagi „swojego” wolontariusza odzyskało poczucie własnej wartości i godności. Wolontariusze często organizują dla dzieci okolicznościowe imprezy oraz wyjazdy, podczas których mają okazję lepiej poznać swoich podopiecznych i ich potrzeby, a co za tym idzie stworzyć optymalną ścieżkę pomocy. To dzięki programowi niektóre dzieci po raz pierwszy wyjechały do kina, zoo, muzeum czy teatru. Fundusze na organizacje pozyskiwane są z dodatkowych źródeł, dzięki czemu są zupełnie bezpłatne dla dzieci i wolontariuszy.