Warsztaty Interpersonalne

Zajęcia warsztatowe obejmujące tematykę z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej, asertywności, podnoszenia samooceny, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Zajęcia są szansą na integrację oraz rozwój osobisty uczestników. Pozwalają wolontariuszom na samopoznanie, znalezienie mocnych stron, które mogą wykorzystać w pracy z podopiecznymi.