Wnuczka Babcia wnuczek Dziadek

Pomysł na stworzenie programu „Wnuczka Babcia Wnuczek Dziadek” przez Centrum Wolontariatu to efekt współpracy z pracownikami socjalnymi i opiekunami środowiskowymi Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zdiagnozowali rosnącą potrzebę wsparcia osób starszych. Wśród mieszkańców Kościana jest wielu seniorów, czasami samotnych, a często niepełnosprawnych. Nie zawsze rodziny mają możliwość zapewnienia bieżącej opieki lub częstych kontaktów, dlatego wolontariusze „wypełniają” pewną lukę w świadczeniu pomocy tym osobom. Celem programu jest „bycie” z „dziadkiem”, „babcią”; pomoc w pewnych czynnościach życiowych, dotrzymanie towarzystwa, rozmowa, wspólne spacery, czytanie książek. Nawiązanie takiej relacji przynosi obopólną korzyść bo wyposaża młodego człowieka w doświadczenia, wiedzę o życiu i historii. Starsza osoba, która zostaje wysłuchana, widzi zainteresowanie w oczach rozmówcy czuje się spełniona, potrzebna i właśnie to daje jej siłę na dalsze, godne życie. Starość to ostatni etap życia człowieka, który ludziom wydaje się mało atrakcyjny i wywołuje negatywne skojarzenia. Wolontariusze przełamują ten stereotyp i pokazują starszym, że nadal są częścią społeczeństwa, ogniwem którego nie może zabraknąć w łańcuchu życia.