Rys historyczny

Pomysł utworzenia Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej zrodził się z potrzeby, bowiem tutaj najwyraźniej rozpoznawane są problemy społeczne występujące w mieście, tutaj zgłaszają swoje potrzeby socjalne osoby , które samodzielnie nie potrafią stworzyć sobie godnych warunków życia, tutaj wreszcie dochodzą sygnały od osób, które pragną bezinteresownie poświęcić swój czas, wiedzę i doświadczenie drugiemu człowiekowi.
Pierwsze kroki w kierunku stworzenia Centrum zostały podjęte już w styczniu 2008 roku. Nawiązano kontakt z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Poznaniu, które obok wsparcia merytorycznego stało się mentorem wprowadzającym kościańskie Centrum do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Po 6-miesięcznej „inkubacji” kościańskie Centrum uzyskało prawo do posługiwania się profesjonalnymi materiałami oraz dokumentacją związaną z prowadzeniem i rozliczaniem pracy a także prawo do używania ogólnopolskiego logo.