Dom Dziennego Pobytu

Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu jest formą wsparcia i aktywizacji osób samotnych, starszych, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, znajdującej się w trudnej sytuacji mieszkaniowej lub rodzinnej

Dom Dziennego Pobytu stanowi odpowiedź na zróżnicowane potrzeby starszych mieszkańców naszego miasta. Tu każdy znajdzie czas, by rozwinąć dawno zapomniane pasje, wolne chwile spędzi zgodnie ze swym życzeniem lub skorzysta z proponowanych form zajęć. We wspólnym gronie, możemy świętować chwile ważne dla każdego z Nas.

Naszym podopiecznym proponujemy różne formy terapii zajęciowej, np.:

  • zajęcia manualne – wykonywanie różnego rodzaju prac ręcznych, których efektem jest szeroka gama wyrobów artystycznych, takich jak np. serwetki, kartki świąteczne, ozdoby, stroiki, różnego rodzaju obrazki itp.
  • terapię ruchem – która, usprawnia naszych podopiecznych poprzez ćwiczenia gimnastyczne, spacery, wycieczki
  • muzykoterapię – spotkania muzyczne połączone z nauką piosenek i pląsów, wspólnym śpiewaniem, wieczorkami tanecznymi

Osoby korzystające z naszych usług różnią się pod względem zainteresowań i możliwości psychoruchowych, dlatego staramy się dopasować nasze zajęcia do każdego uczestnika tak, aby pobyt w placówce pozwolił Mu rozwijać zainteresowania, aktywizować się intelektualnie i fizycznie.

W ramach zajęć rekreacyjno-kulturalnych organizujemy:

  • imprezy okolicznościowe (Andrzejki, zabawy karnawałowe itp.)
  • wycieczki według propozycji uczestników
  • wyjście do kina, teatru, muzeum, na wystawę

Szczególną radość naszym podopiecznym przynoszą wizyty i występy dzieci i młodzieży. Ich entuzjazm wnosi do Domu wiele radości i ciepła. Bardzo uroczyście obchodzone są także Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Wspólna Wigilia czy wielkanocne „jajko” są okresem wzruszeń i zawsze dostarczają radości a czasem i łez.

Wszystkie nasze działania mają na celu aktywne towarzyszenie starości i dostarczanie pięknych przeżyć, by ciągle czerpać z uroków życia, wyzwolić czasem niespełnione, niewykorzystane uzdolnienia i predyspozycje.

Nie bójmy się jesieni życia – gdyż Trzeci Wiek ma wartość sam w sobie.
Pomnaża mądrość i służy dojrzałymi radami.

Ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie Kościana. Chętni proszeni są o kontakt z naszą placówką bądź Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który mieści się przy:
ul. Szczepanowskiego 1, tel. 65 512 06 22

Pobyt w ośrodku jest bezpłatny, ponosi się jedynie koszty spożywanych posiłków.

Cena posiłków uzależniona jest od dochodów podopiecznego.

Dane teleadresowe:

ul. Wały Żegockiego 2
64-000 Kościan
tel. 65 512 14 35
e-mail: ddp@ops.koscian.pl
godz. otwarcia od poniedziałku do piątku

od 800 do 1500