Aktualności

| aktualności

Opieka Wytchnieniowa

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad...

| 500 plus

UWAGA - WAŻNE (Wnioski 500 + oraz 300 +)

„RODZINA 500+” i „DOBRY START”

| aktualności

Zespół Doradztwa Rodzinnego

Harmonogram na III kwartał 2019

| Centrum Wolontariatu

"Nasza Przyszłość - Nasz Wybór"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie (Lokalne Centrum Wolontariatu, Klub Integracji Społecznej) jest partnerem w projekcie "Nasza Przyszłość - Nasz Wybór", który jest realizowany przez Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka".

| aktualności

Zmiana godzin pracy

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W PONIEDZIAŁKI