Zakończenie projektu „Kościański Uniwersytet Międzypokoleniowy”

W dniu 08.12.2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Kościański Uniwersytet Międzypokoleniowy” realizowanego przez Stowarzyszenie „Człowiek dla Człowieka” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie. Projekt „Kościański Uniwersytet Międzypokoleniowy” realizowany był w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025 – Edycja 2022. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci projektu, a także zaproszeni goście pan Piotr Ruszkiewicz Burmistrz Miasta Kościana, pan Dawid Olejniczak Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana oraz pani Gabriela Andrzejewska Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana.

Spotkanie pozwoliło na podsumowanie projektu, zaprezentowanie jego charakterystyki, celu oraz przebiegu. Uczestnicy mieli okazję, aby wyrazić swoją opinię na temat realizacji działań, a także po raz ostatni spotkać się w międzypokoleniowym gronie. 

W ramach zakończenia zaprezentowany został również film „Cyfrowy Album”, który powstał podczas realizacji działań.

Podejmowane przez Ośrodek działania projektowe odpowiadają potrzebom mieszkańców naszego miasta i pozwalają realizować szeroko pojmowaną politykę społeczną. W celu realizacji zadań i dotarcia do szerokiej grupy mieszkańców naszego miasta sięgamy do różnych źródeł finansowania i podejmujemy współpracę z stowarzyszeniami, fundacjami, co w konsekwencji uatrakcyjnia ofertę Ośrodka i spotyka się z zainteresowaniem uczestników.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i do zobaczenia w kolejnych projektach! 

« powrót