Otrzymanie grantu przez Gminę Miejską Kościan

Informujemy, iż Gmina Miejska Kościan otrzymała grant w łącznej kwocie 224 998,87 zł na wsparcie:

·      Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, z siedzibą w Kościanie, ul. S. Szczepanowskiego 1,

·      Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, z siedzibą w Kościanie, ul. S. Szczepanowskiego 1,

·      Spółdzielni Socjalnej Tutela, z siedziba w Kościanie, ul. Marciniaka 47

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

« powrót