Aktualności

| aktualności

Informacja

| aktualności

Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie popiera Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej

| aktualności

Informacja

| aktualności

Informacja

brak możliwości wjazdu wózkami do siedziby Ośrodka

| aktualności

Informacja