Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Kościanie

Celem głównym pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Art. 2

Aktualności

| aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody

| Projekt Tęcza

Rodzinne spotkanie terapeutyczne w ramach projektu Tęcza

Rodzinne spotkanie terapeutyczne w ramach projektu Tęcza.

| Warsztat Pracy

Projekt Warsztat Pracy

| Kościańskie Pudełko Życia

Kościańskie Pudełko Życia

Przejdź do archiwum