Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Kościanie

Celem głównym pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Art. 2

Aktualności

| aktualności

Zespół Doradztwa Rodzinnego

Harmonogram na IV kwartał 2018

| aktualności

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 27 września i 12 października

| Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Rozbiórka przedsionka i pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz budowa nowego przedsionka z podestami i schodami zewnętrznymi wraz z przebudową sieci wodociągowej

| aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ PRZEKAZYWANYCH ELEKTRONICZNIE

Osoby składające wniosek drogą elektroniczną proszone są o rzetelne wypełnianie wniosków i prawidłowe przekazywanie ich do właściwych organów

Przejdź do archiwum