„STOP COVID-19. BEZPIECZNE SYSTEMY SPOŁECZNE W WIELKOPOLSCE”

„STOP  COVID-19.    BEZPIECZNE SYSTEMY SPOŁECZNE W WIELKOPOLSCE”

Projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

 

Gmina  Miejska  Kościan  pozyskała  dodatkowe  środki finansowe w postaci grantu na podniesienie bezpieczeństwa osób pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientami pomocy  i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w warunkach podniesionego ryzyka, spowodowanego wirusem COVID-19. 

Celem projektu jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożenia dla osób:

·         świadczących usługi opiekuńcze osobom schorowanym, starszym i samotnym w  miejscu ich zamieszkania (opiekunki środowiskowe),

·         kontaktujących się bezpośrednio z rodzinami (pracownicy socjalni i asystenci rodziny),

·         świadczących codzienną pomoc stacjonarną.

·         świadczących codzienną pomoc stacjonarną osobom niepełnosprawnym (opiekuni i rehabilitanci).

Odbiorcami grantu są:

·         Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ,

·         Środowiskowy Dom  Samopomocy w Kościanie,

·         Spółdzielnia Socjalna Tutela ( realizująca usługi opiekuńcze na zlecenie Gminy Miejskiej Kościan).

Budżet projektu wynosi 249 998,74 zł, z czego 224 998,87  zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, a 24 999,87  zł ( 10 %) stanowi wkład własny Gminy.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

·         doposażenie 63  stanowisk  pracy w  środki ochrony indywidualnej ( rękawiczki ochronne jednorazowe, kombinezony, maseczki, fartuchy foliowe, gogle, ochraniacze na obuwie, środki do dezynfekcji rąk itp.),

·         zakup  zamgławiaczy  do skutecznej  dezynfekcji pomieszczeń oraz usuwania szkodliwych substancji i cząsteczek z powierzchni,

·         zakup  testów  i usług  związanych   z   przeprowadzeniem testów na obecność  COVID-19 i ich weryfikacją epidemiczną,

·         wypłata dodatków specjalnych dla osób pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem (opiekunki środowiskowe,  pracownicy socjalni, asystenci rodziny, rehabilitanci i opiekuni osób niepełnosprawnych).

Okres realizacji projektu:  od dnia  1 czerwca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

 

 

« powrót