Zamówienia publiczne

|

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ośrodek Pomocy Społecznej: Rozbiórka przedsionka i pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz budowa nowego przedsionka z podestami i schodami zewnętrznymi wraz z przebudową sieci wodociągowej

|

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Rozbiórka przedsionka i pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz budowa nowego przedsionka z podestami i schodami zewnętrznymi wraz z przebudową sieci wodociągowej