UWAGA - WAŻNE (Wnioski 500 + oraz 300 +)

UWAGA   -  WAŻNE  !

ELEKTRONICZNE   SKŁADANIE   WNIOSKÓW

 O  WYPŁATĘ  ŚWIADCZENIA  WYCHOWAWCZEGO

„RODZINA   500+” i „DOBRY START”

 

Osoby składające wniosek drogą elektroniczną proszone są o rzetelne wypełnianie wniosków i  przekazywanie ich do właściwych organów, tj:

Ø  mieszkańcy miasta Kościana:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Szczepanowskiego 1 (OPS Kościan),

Ø  mieszkańcy gminy Kościan:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15  (GOPS Kościan).

Złożenie wniosku w niewłaściwym Ośrodku powoduje konieczność wdrożenia procedury administracyjnej: przekazanie wg właściwości i wydłuża termin realizacji wniosku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REALIZACJI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO „RODZINA 500 +” W MIEŚCIE KOŚCIANIE.

Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500 +” obowiązuje w rozszerzonej formule; świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci bez względu na dochody rodziny.
Dane dotyczące mieszkańców miasta Kościana:
1. Przewidywana liczba dzieci uprawnionych                                              4 245.
2. Przewidywana liczba wniosków do opracowania                                4 500.
(od 1 do 11 lipca odnotowano błędnie składane wnioski, np: kilkakrotne
wysyłanie tego samego wniosku, wysyłanie wniosku oddzielnie na każde dziecko itp.).
3. Liczba przyjętych wniosków wg stanu na 11 lipca br.                        1 407,
w tym na jedno dziecko                                                                                             918
4. Liczba wniosków zrealizowanych                                                                   31
5. Realizacja wypłat: 5, 12 lipca 2019 r. na łączną kwotę                     12.500,00 zł
6. Wypłaty dokonywane będą w piątek każdego tygodnia.

 

Opracował:

Jagoda Flis

« powrót