Terminy

Wniosek będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 pokój nr 9 i 10 , właściwej dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada, po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Wniosek o świadczenie można składać online od 1 lipca oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną.