Kontakt

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego można uzyskać w siedzibie Sekcji Wspierania Rodziny

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 pokój nr 9 w godzinach:

poniedziałek 8.00 – 16.00 (przyjmowanie wniosków 8:30 – 15:30)

od wtorku do piątku 7.00 – 15.00 (przyjmowanie wniosków 7:30 – 14:30)

pod numerem telefonu: 669 290 918