O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy to komórka organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie działająca od grudnia 1998r,w całości finansowana z budżetu państwa. Dom przeznaczony jest dla 36 uczestników chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 18 roku życia. To placówka koedukacyjna zapewniająca oparcie społeczne poprzez świadczenie odpowiednich specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Kościana i okolicznych gmin. Mieści się w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Działania Domu wspierane są przez opiekunów, członków rodzin oraz wolontariuszy. Każdy uczestnik ma asystenta prowadzącego, będącego członkiem zespołu wspierająco – aktywizującego.

Cele Domu

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest:

 • podtrzymywanie i rozwijanie u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie zaradności osobistej, umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i sprawności psychofizycznej
 • integracja społeczna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym pozostawianie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym
 • kształtowanie właściwej postawy społecznej jak tolerancja i życzliwość
 • przeciwdziałanie częstym hospitalizacjom psychiatrycznym oraz wykluczeniu społecznemu

Zadania Domu

Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom poprzez świadczenie odpowiednich specjalistycznych usług:

 • udzielanie wsparcia społecznego,
 • kształtowanie sprawności niezbędnych do codziennego życia poprzez prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu, treningów umiejętności interpersonalnych, treningów spędzania wolnego czasu, treningów budżetowych, lekowych,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia,
 • zapobieganie nawrotom choroby,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 • pomoc w sprawach socjalno- bytowych,
 • praca z rodziną uczestnika,
 • zapobieganie społecznej izolacji.

Podstawy Prawne

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z dnia 20 października 1994r Nr 111,poz.535 ze zm.)
 • Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r (Dz.U.Nr 175 poz.1362, z późn.zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.z 2010r Nr 238,poz.1586)
 • Statutu ŚDS
 • Regulaminu organizacyjnego ŚDS.