Sposób realizacji świadczenia, terminy, wypłaty

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. Okres zasiłkowy na jaki ustala się prawo do świadczenia wychowawczego trwa od 1 października danego roku do 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

            Realizacja:

·         realizacja wniosków złożonych do dnia 31 sierpnia danego roku, w tym: ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłata świadczenia nastąpi do 31 października danego roku.

·         realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 września do dnia 30 września danego roku, w tym: ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada danego roku.

·         realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 października do dnia 31 października danego roku, w tym: ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia danego roku.

·         realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, w tym: ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia następnego roku.

·         realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia do dnia 31 stycznia danego roku, w tym: ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłata świadczenia nastąpi do ostatniego dnia lutego.

·         realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 lutego do końca okresu zasiłkowego, w tym: ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

UWAGA! Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Nie dokonuje się spłaty za miesiące od narodzin dziecka do złożenia wniosku.

Należna wypłata przekazywana jest na rachunek bankowy strony w terminie do ostatniego dnia miesiąca.