Podstawy prawne

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z dnia 20 października 1994r Nr 111,poz.535 ze zm.)
  • Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r (Dz.U.Nr 175 poz.1362, z późn.zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.z 2010r Nr 238,poz.1586)
  • Statutu ŚDS
  • Regulaminu organizacyjnego ŚDS.