Kryteria dochodowe

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie jest zależne od kryterium dochodowego.