Kontakt

Informacje dotyczące świadczenia Dobry Start można uzyskać w siedzibie Sekcji Świadczenia Wychowawczego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 pokój nr 9 i 10 w godzinach:

poniedziałek 8.00 – 16.00 (przyjmowanie wniosków 8:30 – 15:30)

od wtorku do piątku 7.00 – 15.00 (przyjmowanie wniosków 7:30 – 14:30)

pod numerem telefonu  065 537 1558

 

Adres poczty elektronicznej, z której będzie wysyłana korespondencja do klientów: dobrystart@ops.koscian.pl