Komunikat - wznowienie działalności Ośrodka

Uprzejmie informuję, że od dnia 29 czerwca 2020 r. do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie wznawia bezpośrednią obsługę klienta z zastosowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Przewiduje się obsługiwanie w jednym czasie maksymalnie dwóch osób. 

Zastosowane zasady bezpieczeństwa:

1.    Kontakt z pracownikami wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu i godziny spotkania. Termin można ustalić telefonicznie z pracownikami działu w którym prowadzona jest sprawa (poniżej wykaz telefonów).

2.    Przyjęcie bez ustalenia terminu możliwe jest pod warunkiem wolnych stanowisk obsługi.

3.    Po wejściu do siedziby Ośrodka konieczna jest dezynfekcja rąk, noszenie maseczki oraz zachowanie bezpiecznego odstępu. 

4.    Osoba zainteresowana wchodzi do Ośrodka pojedynczo bez osób towarzyszących.

Cały czas do dyspozycji interesantów pozostanie skrzynka podawcza znajdująca się przy drzwiach wejściowych oraz możliwość wysyłania korespondencji drogą listowną i za pomocą platformy teleinformatycznej ePUAP.

Złożenie skargi lub wniosku ustnie do protokołu odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia (skargi tel. 65 512 06 22, wniosku tel. do działu, który prowadzi sprawę).

Podstawa prawna:

§ 14 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 i 966, 991, 1006).

                                                                                                                                                                     Mirosława Lubińska

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

 

1

669 290 090

Julia Przybylska

2

669 290 119

Maria Pięta

3

663 520 720

Zespół Interdyscyplinarny

4

669 290 955

Świetlica Socjoterapeutyczna

5

669 290 918

Świadczenie Wychowawcze 500 +, Dobry Start, Karta Dużej Rodziny  

6

669 290 928

Klub Integracji Społecznej

7

669 290 931

Centrum Wolontariatu

8

511 473 670

Świadczenia Rodzinne

9

511 473 698

Dodatki Mieszkaniowe / Energetyczne

10

511 473 682

Usługi Opiekuńcze

11

504266469

Rafał Piasecki

12

504266815

Daria Konik

13

504266965

Renata Cicha

14

504266969

Dorota Ratajczak

15

504266998

Aleksandra Kostrzewska

16

504267059

Aldona Naskręt

17

504267442

Wiesława Kreczmer

18

504267179

Agnieszka Smoczyk

19

504267069

Daria Bręczewska

20

669290923

Agnieszka Banaszak

21

669290988

Paweł Jurga

22

669290953

Katarzyna Ciesielska

23

669290946

Alicja Markwitz

« powrót